אני מצית את הגפרור

חושב

מה היית אומר לו ראית

את שעשיתי מאז אותו היום.

אתה יודע שנישאתי

שנולד לי בן

שחזרתי ללמוד?

גם עברתי דירה...

 

אני מיטיב את הפתילייה ומדליק את הנר

משתהה בכיבוי הגפרור

חושב על זה שאני מת כל רגע מחדש

כשאני כואב אותך

שורף!!!

אני נושף על הגפרור

נשיפה אחרונה

לפני שאני מת גם את הרגע הזה.