כשאדע שאני עני,

שבעל הבית עומד בפנים,

פושט ידו

ומשביע לכל חי רצון,

אז

אשיר שאני עשיר,

מזמור שיר

ליום השבת.