אהבתי - 
למרות שידעתי שאני פועלת
בצורה שאיננה נבונה.

ידעתי -
שאין סיכוי שאהבתנו תגבר
על מה שיאמר העולם.

אבל לבי דהר במרוצה,
לא שת לבו
אל מסקנת המחשבה.

אינך יכול להתמודד
עם זה שאינני מתאימה,
למה שרוצה משפחתך.

יקירי ,
ההפסד כולו שלך...

כואב לי,
ומן הסתם גם לך.
אך אין זה משנה,
מתוך הקשיים
מתגלה האמונה.