קָפוּח/
אֵת לִיבַּת הָתַפוּח/
אַתָה אוֹכֵל/
זֵה זֶבל/
אוֹרְגָאנִי/
אֵין מָנוֹס/
לִבְרוֹח בכֹל זֹאת/
רַחָמִים ובוּז ורַחָמִים וסְלִידָה ובוּז/