הנני העני ממעש,

מכף רגל ועד ראש מלא עוון.


מנסה להתגבר על יצרי,

ובכל זאת נלכד ברשתו.


איני מצליח לאהוב אחי כנצרך,

איני מצליח לראות הטוב בכל אחד.


באתי ככלי מלא בושה וכלמה,

להתפלל לפני המלך המשפט:


אמת,

איני מצליח להיות

מה שראוי שאהיה.


אמת,

איני מצליח לנצל עד תום

הכוחות הגדולים שנטעת בי.


אבל – 

רוצה אני להטהר!

רוצה אני להתקדש!

רוצה אני להיות

מה שאתה רוצה שאהיה!


לכן – 

רחם עלי:

אל תענישני כפי מעשי.

תן לי עוד שנות חיים,

שאוכל לתקן מעשי הרעים.