הכאב,
משתלט על כל גופי.

הקדרות,
תופשת בחוזקה כל איברַי.

אינני יודעת,
מהו ההווה
ומהו העבר,
ואם העתיד יגיע אי פעם.

כואבת לבדי,
בוכה בחושך,
מחכה לאור שלא מגיע.