הזמן חולף לו ביעף,

מהלך הגאולה מתקדם.

ומי יצליח לראות,

מהי כונת הגואל?

 

איך יוכל אנוש,

להשיג מחשבות לא לו?

קרוץ מחומר,

לדעת אשר אין לו צורה?

 

לכן נתאזר באומץ,

נמשיך לצפות לישועתו.

נדע שאנו מתקדמים,

גם כשנראה שאנו אחור נסוגים.