תני בי אמון -
את מופקדת בידיים טובות!
אמר המנוול
מייד לפני שגזל את היקר מכל...

כבתולים האלה
שבותקו באכזריות,
כך נהרסה אמונתה
בטוב שבכל אדם.

ומכאן ואילך,
שוב לא היתה
אלא קליפה,
מאשר היתה מקודם.

ילדה קטנה -
תמימות אבודה;
אישה במלוא פריחתה -
עדיין אבודה!