צביקה רוזנבלום

שוב אומר לך שלום...

על ספסל של זוג אוהבי ירושלים...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה