אור קדוש

אותנו עטף

טוהר לבן

התפזר סביבנו

כמין הארה

תפילה...

לכה דודי לקראת כלה

 

מול לבנה שלמה

אני ואתה

שמים קראו לנו

כוכב הצפון ריצד

מעלינו

כמו מראה לנו הכיוון

כמו מזכיר את הכוונה

 

לכה דודי לקראת כלה...