רחלי -

-

קריעה על המיטה

זה קושי שונה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה