רחלי -

-

אין לי אהבה קטנה.

זה קושי שונה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה