רחלי -

-

אני רוצה להגיד לך מילים מתוקות

כאילו אין לי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה