רועי ג

הכתיבה בטח תספר קצת יותר ..

כתוב לי סיפור

זוכרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה