רועי ג

הכתיבה בטח תספר קצת יותר ..

ימים של אפר וענן

ברגעים שלווים במיוחד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה