רועי ג

הכתיבה בטח תספר קצת יותר ..

אמריא איתך

כשמלאכים בוכים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה