רועי ג

הכתיבה בטח תספר קצת יותר ..

כתוב לי סיפור

ימים של אפר וענן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה