רועי ג

הכתיבה בטח תספר קצת יותר ..

אבן ודימעה

ימים של אפר וענן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה