רועי ג

הכתיבה בטח תספר קצת יותר ..

זוכרת

כשנעלי הבית התחילו לדבר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה