רועי ג

הכתיבה בטח תספר קצת יותר ..

אמריא איתך

כשנעלי הבית התחילו לדבר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה