רועי ג

הכתיבה בטח תספר קצת יותר ..

כשמלאכים בוכים

זוכרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה