רועי ג

הכתיבה בטח תספר קצת יותר ..

ברגעים שלווים במיוחד

כשנעלי הבית התחילו לדבר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה