אני גרה כעת בתוך זמן מבוזבז, חלל ריק. השלב שבין מדרגה למדרגה.