שׂמִיכַת צֶמֶר כּחוּלַה הֵשִּׁירַה

כַּמָה גַרגֵירֵי כּמִיהַה

אוֹתַם גַרַדֶתָּ מֶעָלֶיךָ, בּתוֹם יַמִים תּמִימִים

אוֹתַם אַשֶׁר נִצמֵדוּ אֶל גַב-שֶׂרֶט-עַקִיצָה

כּפִי שֶׁגָם אָנִי.

 

נִדמֶה כִּי הַעוֹלַם הִבהֵב לֶרֶגַע

אַךְ נַסוֹבתַּ אֶל הַמָחשַׁבָה

וּכּשֶׁלא הֵבחַנְתַּ

חִישַׁבְתַּ לַנוּ קֵץ.