אני לוקח לך פיסת שמיים

ולא בשל רוע ליבי אלא

"אם תיקח מִמְטרים תשמח את ליבי".

וגררתי עננים

ומלאתי פי מים

כך שלשעה קלה

לא היה לי איך לומר.