יוסף מוקיר שבת

אין יותר פחד אין יותר כלום אני איש קש אני עץ עקום

סוף עונת הייאוש

איך שיר נולד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה