היום, אני זקן בהרבה מאתמול

ולחצות לבד את הכביש יכול -

אני מסתכל שמאל, ימין ושוב שמאל

וקופץ מול משאית דוהרת

כמו ילד גדול.