"אל תיגע בו" אני אומר לך. אתה נותן לי מבט מחנך כזה שמכניס אותי לקופסא קטנה. כל הערב ננעלתם בחדר צחקתם שתקתם ולבסוף, רק אורות המקלט ריצדו על הקיר. אנחנו שותפים. אבל היום חויתי את העצב לבדי.