אני רק רוצה לאהוב אותך.

להיות מחובקת, נאהבת, בזרועותיך.

 

 

יולי 2005