פיסלתי דמותך בענן ועם רוח שלחתי שיר נושן נוף שראיתי, סיפר לי קורותייך ואגם תכול גדות נושא אליי דמעותייך