את ממשיכה לפטפט כשאני כותב את סיפור חיי. אני מהנהן וזורק מילה או שתיים. את לא מרפה. דפיקה בדלת. (מנוחה ליָגֵע) הכניסי את מבקשי התרומות הללו והציעי כוסית לחיינו רק אל תפטפטי את הפטפוטים האלה שלך אחרת אכניסך אל הדף ושם אעשה בך כרצוני.