אני יושב לי במגדל משקיף רחוק משקיף מעל ועננים אותי לוקחים למחוזות מרוחקים ולמגדל אלי עולים שפני סלע נעלים אני שורק להם שריקות והם עונים ביריקות