בס"ד

קח מקל והך בתוף תפוס מקלדת שב וכתוב שיר צוהל או רב מעוף שיר מולדת שיר כטוב בעיניך תו רנן בזמר פצח הוצא מחברת כתוב ושכח שורר בחן בלב נפתח רומן הסרט עולם מונח בידיך פרוט אקורד פזמון נגן לתוך משוורת רגל תן קפוץ ורקוד אשר על כן ללא מסגרת קודש הן מיליך תמונה צלם או נוף צייר עשן מקטרת צוד נמר והתעלם מכל אחר או אחרת שמוותר עליך