הידוע לשמצה

נמלצתי בדעתי

ההבדל הוא תהומי!

שיר לא טוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה