יש בי מעט מן האושר כשאני קורא את שירָייך. הם עוטפים מתעטפים כורכים עצמם סָביב בשקט לולייני. מוקדם בבקר אני יוצא לרעות בדשא ממול אני מקבל החלטה (שזה לכשלעצמו יוצא מהדופן) לעשות דברים פשוטים אז תסלחי לי חמודה אם הבוקר- אשב על כסא הפלסטיק אשתה קפה ואחשוב שירים פשוטים.