דמעה לדמעה נאספו

כתפיים נרעדו

לב נשפך כמים

עיניים נשאו אל שמים

ופחד גדול נפל

 

האם נמחל?!