לוקח איתי

שק חול מהמדבר

לשתוק בביתי בעיר

לוקח קשרי

חברים-לשבוע-בשנה

רוקח אותם –

עד  יעלו בלחיי עשבים

(קרוב לארבעים)

 

 

 

 

ההר שותק

והמדבר קילו מטרים

ואינו מותיר בידך ברירה

(כמו בחור בדייט

שמעוצם הדממה שופך

שטויות על השולחן)

אלא לאתגר את החול המסכן

להרביץ בו תורה

*

להיות כשר לדבר

אליו (לא להתקשר)

אב כל שתיקה.

 * 

מי שמילו

תיו

בסלו

לא ינגן את צליל המדבר.

 

 

 

 

ההר חמד

צעדיהם בו

והם הלכו בחֵילם

מאות מטרים לשבת בחולוֹ

המדבר. קולו מטרים

לחשושיהם. קולו בכח

והם מנענעים ישבנם

בין אבניו

לנוח בעומקו

*

צו ה' משיב יחידים ביתה.