דיסק אישיות מזויף נצרב במים המלוחים. אתה פונה אלי מכל פינה ומהאין פינות. של המים הגדולים. כל משבריך וגליך והקצף הלבן עומד גולה הגאולים מלחכים החוף פרמט אדון כל התוכניות והתוכנה פרמט כי אני עבדך בן אמתך פתחת.