עלה נושר

............

מכתב פרידה.

מוות.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה