עלה נושר

............

מוות.

מכתב פרידה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה