עלה נושר

............

מכתב פרידה.

לכה דודי...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה