עלה נושר

............

בחייהם ובמותם...

מכתב פרידה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה