בס"ד.

                    הכרעת הדין

 ...........................

.....................

....

 בשולי הדברים,

מבקש אחד מחברי ההרכב, להוסיף דברים כדלקמן:

 מה מותר האדם המאמין, מסתם אדם

 שהאדם המאמין, יודע לכתחילה ובדיעבד.

 כי בסופו של דבר :

   "המשפט לאלוקים הוא"

  היה ונותר שלו ובעבורו.

 לנו, אין אלא : "יגיעת המראות

 להציבן אל מול שמיים,

 לנסות ולשקף , ככל האפשר

 את האמת היחסית , שבהישג ידינו.

 וכך,  , ברוב המקרים, נמצא, רחוקים  

  ממיצוי ה"צדק הצרוף"- המוחלט.

 כל שעולה בידינו , בדרך כלל,, הוא להנביט ולהצמיח,

 אי פה , אי שם , זרעים וניצנים של אמת.

  אמת ראשונית בלבד,

 ההיכרחית לסדר חיינו התקין.

 ברבדים אחרים ובספירות עליונות,

 אין לה לאמת מנוח,

 עד אם היא הולכת וצומחת לגבהים אחרים

 "נגמלת" לכלל הצדק המוחלט - הנשקף משמיים.

 בנקודה זו של "סיום,

 מתחיל למעשה

 המסע המופלא

 לצדק המוחלט

   ההוא

 

       משה אהרון