שיר כמו פרפר לובש צורה, פושט צורה קם מן העפר ועף בחזרה רק פורש כנף וכבר הוא חי בזמן שאוּל של חיי מדף ושוב- הגן נעול כל חייו רק יום צמא לְצוף, לאות חיבה אך שב לארכיון ולא נודע כי בא.