הצעה להימנון חדש של מדינת ישראל נבנה ישראל חדשה; שמש של שיויון וצדק, מעל שדותיה תִזְרָחַה. פיזמון: כל תושבים יושבי ישראל, יבנו עתיד משותף כאן בארץ. יד ביד, יוציאו פרי אדמתה. יפסעו על דרכיה; יפיחו בה, רוח פריחה. לכל אזרח ואזרח, תיפתח הדרך; אל החופש והחירות, נצעד. נהיה אחים לעַד ולנצח; מהרי הצפון ועד אילת. פיזמון: כל תושבים יושבי ישראל, יבנו עתיד משותף כאן בארץ. יד ביד, יוציאו פרי אדמתה. יפסעו על דרכיה; יפיחו בה, רוח פריחה. נסלול מסילות המחר; יד השלום, נושיט לשכנינו. נשתלב במשפחת עמי המזרח - התיכון. גשרי השותפות והאחווה, נמתח מעלינו. נקים העתיד, של חיי השלום. (פעמיים) פיזמון: כל תושבים יושבי ישראל, יבנו עתיד משותף כאן בארץ. יד ביד, יוציאו פרי אדמתה. יפסעו על דרכיה; יפיחו בה, רוח פריחה.