מצפונכם, עוד יתייסר וידאב! יצרבו בכם חקרי אשם, כתופת. שחור דגלים, את עיניכם ירדַף; למעשיכם, לא יהיה כוֹפֶר. בטרם תבצעו פקודות, שעמן הקלון, שבעתיים חישבונה! על תתנו למצפונכם, להיגעל בבוץ. התעלו במוסר! חידלו מעשות עוול. סירוב פקודה, זה מוסרי! זה אמוֹץ!