ויך מהפכנית הרוח!
בנחשול-אדירים את התבל תסחוף.
המון זועם יקח המפעלים והבנקים;
את עקת-הניצול יהדוף.

הסוציאליזם, זמנו לא יעבור לנצח;
שוב יוקמו באריקדות.
שוב תעלה שירת האינטרנצינאל.
כן לסוציאליזם!
בדרכו של לנין נלך ונפעל!

מלחמת המעמדות לא תמה;
היא רק החלה את מצעדה.
פועלי הארצות - התאחדו!
תחי המהפכה!