אל ראשי הרים, יעפיל דגלינו;
בכוח תנופתנו,
נעקור סלעים.
בקול געֳש תִרָם רוחנו.
נביא תקווה להמונים.

נפרוץ חומות;
אחוזות הזהב, נחריבה.
כלכלה שווה לכל, נקומם.
תרועת אוורורה,
תתקע: קדימה!
העתיד הפרולטארי, נַקֵם!