מעיין גנים

לרוב מאבד את המילים. לפניכם המקרים בהם הצלחתי למצאן.

על עשיר ועני (בשולי הפתיחה למסכת שבת)

הגיון פשוט (4)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה