ביום קיץ יום חום
עת השמש ממרום
השמים תלהט כתנור היום,
יונה מצאה בו מנוח
ושם תנוח
בנחת רוח.

ואם בבית כנסת ובית המדרש
יתן את רוחו, או בבית המקדש,
ביום טוב, בשבת או בראש חודש -
הרי זו רוח הקודש.

צינור גמיש יוצא תחתיו
עבור אשר יזובו מימיו
לבקבוק, למיכל, לקרן זוית,
לרשות הרבים או לכרמלית.
עוברי דרכים יעברו מי אפסיים,
ישב רוחו יזלו מים.

בעצלתים ימך המקרה,
תקרה אקוסטית בנויה ברוב רושם,
ובשפלות ידים ידלוף לבית.
משיב הרוח ומוריד הגשם.

אשא עיני
אל הטכנאי
מאין יבוא ?
ואימתי ?

פותחים חלון ומחכים,
אוירא דארץ ישראל מחכים.
ויש נוהגין בחלף,
מניחים כלי תחת הדלף.

כך או כך, ידידיי,
הן תודו, בודאי,
כי אברהם אבינו - לא מזגן לו בכותל
והוא יושב פתח האוהל.
כי השאלה הנשאלת: חם או קר?
תלויה בלב חם, וזה העיקר.