רחל שלזינגר

פנסיונרית שאוהבת לכתוב

התרנגול

גבעת הנרקיסים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה