בשבת לא מדליקים אור.

אבא ואמא כיסו את המתג בשירותים,

שלא נדליק בטעות.

 

אתמול הייתי בחתונה.

ראיתי בשירותים שכיסו את הנייר,

כדי שלא נחתוך בטעות

בשבת.