נתקנאתי במשוררים

בלשונם שוררים

בשפה ברורה

בשורה קצרה

אמרי שירה

עונים ואומרים