למה עזבתני? איילת השחר תוהה

מן המיצר קראתי, הראני נבואה

מדוע זה אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגת ?

מדוע דרך רשעים צלחה ? - להשמדם עדי עד !

ובמסתרים הולך האור ורב

תל חי

בינת ג´בייל

מרכז הרב