תדריך לפני מסלול.
עומדים על ראש הגבעה,
מזהים מטרות.
גבעות ושבילים ביניהן עד קצה האופק.
לא פלא שהיא תעתה בדרך,
האשה שהשליכה את הילד
תחת אחד השיחים
בחורשת מרכוף.