לרשות היחיד שלי

ד' אמות

וגובה י'

ומחיצות

והאני עומד בפנים