ואז

מפנים את השולחן,

מקפלים את המפה,

מדיחים את הכלים,

שוטפים את הרצפה.

 

ששת ימי המעשה.