אורה ושמחה וששון ליהודים

בערים, בכרכים בכפרים עם נרדים

וכל הקמים עלינו ועומדים

תאכלנה אזניהם במילוי שוקולדים

 

 

לחיים, יהודים