גלעד .

אין גבול לצבעים, זה החיים שדורשים שתכנס למסגרת.

*.

במעגלים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה