גלעד .

אין גבול לצבעים, זה החיים שדורשים שתכנס למסגרת.

להפיץ את האור?

(ביני לבינך)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה