גלעד .

אין גבול לצבעים, זה החיים שדורשים שתכנס למסגרת.

במעגלים

(ביני לבינך)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה