לכתי אחריך בתרמיל ובמקל רֵדתי לנהר להרוות צמאונך שוטפִי שפתותיך מאבק המדבר ריצתי בהרים בצידת מאכלים וקטיפה כיסיתיך בחשוך הימים. ואת, מה רצונך את? לערוגית, שלמדה אותי שיש כאלו שמוכנים לעשות הכל, אבל לא מבינים למה באמת מצפים מהם.