ביום בו הבנתי שלא אוכל לתקן את העולם, השמים לא נפלו הקירות לא רעדו האדמה לא נסדקה ובליבי אין מועקה. ביום בו הבנתי שלא אוכל לתקן את העולם, החלטתי לתקן את עצמי.