סמסטר אחרון, יוצאים אל החיים. על מה חשבנו אז, כשהיינו ילדים.. חשבנו שעד אז נהיה 'מסודרים' ולא חושבים על מה חשבנו כשהיינו ילדים.