אורי צחי

"שוב אני מוצץ גבעול.."

רוע בין שני אנשים.

נוקם בעצמי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה